Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w serwisie znajdują się pisma w formacie .pdf, jak cenniki, zarządzenia, regulaminy i ogłoszenia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
 • E-mail: gzoz@gzoz.kety.pl
 • Telefon: 33 845 29 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Wtyczka dla słabowidzących lub z wadami wzroku. 

W lewym górnym rogu Naszej strony znajdą Państwo wtyczkę z opcjami ułatwiającymi korzystanie z serwisu. Po kliknięciu na logo otworzy Nam się panel, w którym możemy:
- zwiększyć lub zmniejszyć tekst na stronie;
- wyświetlić stronę w skali szarości;
- wyświetlić stronę z wysokim kontrastem;
- wyświetlić stronę w negatywie;
- zresetować do początkowych ustawień;

Korzystanie z serwisu za pomocą klawiatury

Na stronie działają m. in. takie funkcje jak:
- zwiększanie widoku strony kombinacją klawiszy "Ctrl" + "+";
- zmniejszanie widoku strony kombinacją klawiszy "Ctrl" + "-";
- wyszukiwanie treści kombinacją klawiszy "Ctrl" + "F";
- przejście klawiszem "Tab" między elementami klikalnymi;
- przejście klawiszem "↓" na spód strony;
- przejście klawiszem "↑" na górę strony;
- odświeżenie strony klawiszem "F5";

Dostępność architektoniczna

· Budynek Przychodni Zdrowia w Kętach znajduje się przy ul. Sobieskiego 35a;
· Zaraz obok głównego wejścia wyznaczono 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;
· Dźwig dla osób niepełnosprawnych dostępny jest z poziomu parkingu z bezpośrednim podjazdem;
· Do Przychodni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
· Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa - dźwig dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
· Na 1 i 2 piętrze budynku Przychodni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
· W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

Pętla dla niedosłyszących w rejestracji

Pętla ta została specjalnie opracowana w celu umożliwienia osobom niedosłyszącym, posiadającym aparaty słuchowe komunikowania się:
– za pomocą funkcji indukcyjnej (położenie T lub t-coil),
– za pomocą systemu słuchawki.

Pętla magnetyczna generuje pole rozprowadzające dźwięki. Kompaktowa i uzupełniona o wysokiej jakości mikrofon na podstawce. Idealna na kontuar lub do recepcji. Zasięg działania jest szeroki, ale ograniczony w celu zachowania poufności rozmów. Rozmówca może odbierać rozmowę bezpośrednio za pomocą swojego aparatu słuchowego (włączając funkcję indukcyjną) lub może podnieść słuchawkę, aby głośniej słyszeć rozmowę. Ta łatwa w konserwacji słuchawka umożliwia zwracanie się do wszystkich seniorów posiadających aparaty słuchowe lub nie.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w serwisie znajdują się pisma w formacie .pdf, jak cenniki, zarządzenia, regulaminy i ogłoszenia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
 • E-mail: gzoz@gzoz.kety.pl
 • Telefon: 33 845 29 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Wtyczka dla słabowidzących lub z wadami wzroku. 

W lewym górnym rogu Naszej strony znajdą Państwo wtyczkę z opcjami ułatwiającymi korzystanie z serwisu. Po kliknięciu na logo otworzy Nam się panel, w którym możemy:
- zwiększyć lub zmniejszyć tekst na stronie;
- wyświetlić stronę w skali szarości;
- wyświetlić stronę z wysokim kontrastem;
- wyświetlić stronę w negatywie;
- zresetować do początkowych ustawień;

Korzystanie z serwisu za pomocą klawiatury

Na stronie działają m. in. takie funkcje jak:
- zwiększanie widoku strony kombinacją klawiszy "Ctrl" + "+";
- zmniejszanie widoku strony kombinacją klawiszy "Ctrl" + "-";
- wyszukiwanie treści kombinacją klawiszy "Ctrl" + "F";
- przejście klawiszem "Tab" między elementami klikalnymi;
- przejście klawiszem "↓" na spód strony;
- przejście klawiszem "↑" na górę strony;
- odświeżenie strony klawiszem "F5";

Dostępność architektoniczna

· Budynek Przychodni Zdrowia w Kętach znajduje się przy ul. Sobieskiego 35a;
· Zaraz obok głównego wejścia wyznaczono 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;
· Dźwig dla osób niepełnosprawnych dostępny jest z poziomu parkingu z bezpośrednim podjazdem;
· Do Przychodni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
· Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa - dźwig dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
· Na 1 i 2 piętrze budynku Przychodni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
· W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

Pętla dla niedosłyszących w rejestracji

Pętla ta została specjalnie opracowana w celu umożliwienia osobom niedosłyszącym, posiadającym aparaty słuchowe komunikowania się:
– za pomocą funkcji indukcyjnej (położenie T lub t-coil),
– za pomocą systemu słuchawki.

Pętla magnetyczna generuje pole rozprowadzające dźwięki. Kompaktowa i uzupełniona o wysokiej jakości mikrofon na podstawce. Idealna na kontuar lub do recepcji. Zasięg działania jest szeroki, ale ograniczony w celu zachowania poufności rozmów. Rozmówca może odbierać rozmowę bezpośrednio za pomocą swojego aparatu słuchowego (włączając funkcję indukcyjną) lub może podnieść słuchawkę, aby głośniej słyszeć rozmowę. Ta łatwa w konserwacji słuchawka umożliwia zwracanie się do wszystkich seniorów posiadających aparaty słuchowe lub nie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content