Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Deklaracja dostępności

Sprawdź dostępność Naszej strony internetowej oraz budynku.

Cenniki

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w szczególności:

1) pacjentom nieubezpieczonym, z wyjątkiem nieubezpieczonych, których koszty leczenia pokrywa NFZ lub budżet państwa;

2) pacjentom nie posiadającym skierowania, w przypadku gdy jest ono wymagane, a nie zachodzi tryb nagły;

3) pacjentom posiadającym skierowanie do lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który nie podpisał umowy na usługi medyczne;

4) pacjentom, którzy nie przedstawili dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej;

5) pacjentom, którym udzielono świadczeń niezakwalifikowanych jako gwarantowane.

Cennik pozostałych świadczeń

DOKUMENTACJA MEDYCZNA
1. Opłata za wykonanie jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej wynosi: 0,40 zł.
2. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
3.Kserokopię bieżącej dokumentacji medycznej i dokumentacji archiwalnej, znajdującej się w składnicy akt w Bielanach Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach udostępnia w najkrótszym możliwym terminie.

Dokumenty do pobrania

Jeżeli chcesz wybrać:
- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
- położną podstawowej opieki zdrowotnej,

Prosimy o pobranie i wypełnienie jednej z poniższych deklaracji:

Deklaracja dostępności

Sprawdź dostępność Naszej strony internetowej oraz budynku.

Cenniki

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w szczególności:

1) pacjentom nieubezpieczonym, z wyjątkiem nieubezpieczonych, których koszty leczenia pokrywa NFZ lub budżet państwa;

2) pacjentom nie posiadającym skierowania, w przypadku gdy jest ono wymagane, a nie zachodzi tryb nagły;

3) pacjentom posiadającym skierowanie do lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który nie podpisał umowy na usługi medyczne;

4) pacjentom, którzy nie przedstawili dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej;

5) pacjentom, którym udzielono świadczeń niezakwalifikowanych jako gwarantowane.

Dokumenty do pobrania

Jeżeli chcesz wybrać:
- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
- położną podstawowej opieki zdrowotnej,

Prosimy o pobranie i wypełnienie jednej z poniższych deklaracji:

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content