Kompetencje Rady Społecznej

Kompetencje Rady Społecznej

Kompetencje Rady Społecznej określone zostały w art. 48 ust. 1 do ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz. 217)

Art. 48. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
• inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
• doradczym kierownika;

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
• zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
• związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
• przyznawania kierownikowi nagród,
• rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
• (uchylona);

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
• planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
• rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
• kredytów bankowych lub dotacji,
• podziału zysku,
• zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
• regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Kompetencje Rady Społecznej określone zostały w art. 48 ust. 1 do ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz. 217)

Art. 48. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
• inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
• doradczym kierownika;

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
• zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
• związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
• przyznawania kierownikowi nagród,
• rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
• (uchylona);

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
• planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
• rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
• kredytów bankowych lub dotacji,
• podziału zysku,
• zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
• regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content