gminny zakład
opieki zdrowotnej w Kętach

Kompetencje Rady Społecznej

Tutaj znajdą Państwo zbiór wszystkich kompetencji społecznych.

Kompetencje Rady Społecznej określone zostały w art. 48 ust. 1 do ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz. 217)

Art. 48. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
• inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
• doradczym kierownika;

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
• zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
• związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
• przyznawania kierownikowi nagród,
• rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
• (uchylona);

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
• planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
• rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
• kredytów bankowych lub dotacji,
• podziału zysku,
• zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
• regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą „Polityką Prywatności”.

Skip to content